top of page

Dizlerimle Baldırlarımdan Daha İyi DuyabiliyorumBernhard Leitner, başlangıçta saçma gibi görünen bir ifade olan "Dizlerimle baldırlarımdan daha iyi duyabiliyorum" sözüyle, bugün hâlâ kesintisiz bir tutku ve titizlikle sürdürdüğü bir ilgiyi açıklar: ses, uzay ve cisim arasındaki ilişkinin incelenmesi. 1960'ların sonlarından bu yana, Leitner, mimarlık, heykel ve müzik arasındaki alanda çalışmakta ve sesleri yapıcı bir malzeme olarak görmektedir. Onun bakış açısında, sesler bir mekanda çeşitli hızlarda hareket eder, yükselir ve alçalır, ileri geri yankılanır ve dinamik, sürekli değişen mekansal bedenler arasında mimari çerçevenin statik sınırları içinde köprü kurar. Bu nedenle, sesin uzamı ve akustik etkisinin önemi büyüktür.

Şekil 1 large tuba, 2008


Bernhard Leitner, seslerin yarattığı özgün alanları tanımlayan bir vizyona sahiptir. Görsel olarak sabitlenemeyen ve dışarıdan izlenmesi imkansız olan bu alanlar, tüm vücut ile hissedilebilen sesli alanlardır. Leitner'a göre, akustik algı yalnızca kulaklar yoluyla gerçekleşmez, aynı zamanda vücudun her bir bölümünün farklı şekillerde işitebildiği "bedensel" işitme deneyimini de içerir.


Yıllar boyunca, Bernhard Leitner sesleri, uzayı ve cisimleri birleştirerek kendine özgü sanatsal çalışmalar yaratmış ve sesin mekânda nasıl bir deneyime dönüştüğüne odaklanmıştır. Onun eserleri, insanların sesle etkileşime girebileceği, duyularını harekete geçiren ve düşündüren, sıra dışı sanatsal deneyimler sunar.


Leitner'ın çalışmaları, sesin yalnızca bir duyum değil, aynı zamanda bir mekânda şekillenen bir varlık olduğu fikrini güçlendirir. Onun eserleri, mekânın sadece görsel değil, aynı zamanda işitsel bir deneyim olduğunu vurgulayarak insanların duyularını genişletir ve yeni bir şekilde mekânla etkileşime girmelerini sağlar.

Şekil 2 sound cube,1970


Sonuç olarak, Bernhard Leitner, uzun yıllardır süren tutkusuyla sesleri, uzayı ve cisimleri bir araya getirerek kendine özgü sanatsal çalışmalar ortaya koymuştur. Onun eserleri, insanların sesle etkileşime girebileceği ve mekânın işitsel deneyiminin görsel algıya eşit derecede önemli olduğu bir dünyaya davet eder. Leitner'ın çalışmaları, sesin mekânda nasıl şekillendiğine dair düşündürücü ve etkileyici bir perspektif sunarak, sesin yalıtımı ile akustik performansının deneyimsel karşılığındaki önemine işaret eder.

32 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page