top of page

Bina Akustiği

Bina akustiği çözümleri, yapısal alanlarda yaşanabilecek akustik problemlere karşı geliştirilmiş uygulamaları kapsamaktadır. Akustik değerlerini koruyarak binaların gürültüye karşı korunması amacı ile yapılan yalıtım uygulamalarıdır.

Özel veya resmi her türlü yapılarda maruz kalınan ulaşım, sanayi, yapım ve insan temelli gürültüler gibi dış çevre etkenlerinin ve bina içinde oluşan komşu gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemleri kapsamaktadır

Darbe Ses

Yalıtımı

Yüksek Dayanım,

Uzun Süren Esneklik

Yüksek Isı

Yalıtımı

Doğal,

Geri Dönüştürülebilir

Üstün

Hafiflik

2.jpg

Çatı ve Cephe Gürültü Kontrolü

Çevresel gürültü faktörlerinden biri çatılarda yer alan soğutma grupları ve diğer mekanik ekipmanlardır. Çevredeki diğer yaşam alanları etkileyen ve istenmeyen gürültü üretirler. Çevresel gürültünün yaşam alanlarımızın içerisine etkisi yaşadığımız binaların cephelerini ne kadar iyi yalıttığımız ile alakalıdır. Cephe çözümlerinin etkili ve verimli olabilmesi için yapıların tasarım aşamasında çözülmesi gerekmektedir.

Qubi olarak geniş bir yelpazede ürettiğimiz çözümler ile her türlü gürültü problemini ortadan kaldırıyoruz.

Yapısal ve Temel Titreşim Yalıtımı

Konut kompleksi, ofis binası veya otel olarak kullanım türüne bağlı olarak gürültüden korunma ve titreşimden korunma için farklı gereksinimlerin karşılanması gerekir. Bu çalışmaların planlama aşamasında yapılması zorunluluktur, bu gibi gürültü kaynaklarının sonradan yapı elemanları vasıtası ile iletilmesini engellemek mümkün değildir.

 

Qubi olarak tam da bu aşamada devreye giriyoruz. Tasarım aşamasında projenin özel gereksinimlerine göre ses ve titreşim kontrolü çözümlerimizi uyarlıyoruz.

2.jpg
Çatı cephe
Yapısal ve Temel Titreşm
image0.jpeg

Asansör Odası Şaftı Gürültü Kontrolü

Asansör kabinleri; durma, kalkma ve yapı içerisindeki hareketlerini yapıya ileten ve darbe sesi olarak adlandırılan titreşim gürültü üretir. Asansöre bu hareketi veren ekipmanların konumlarının yaşam mahallerine yakın olması durumunda ciddi hava doğuşlu gürültü kaynağı olabildikleri gibi, kabinlerin hareket rayları ve kablolarının yapıya teması ile de yapı içerisinde göreceli olarak uzak hacimlere darbe sesi yapı elemanları vasıtası ile gürültü iletilir.

Qubi olarak Asansör Makine odalarında ve hareket mekanizmalarının yapıya esnek olarak bağlanması ve titreşim kaynaklı gürültünün hassas hacimlere iletilmemesi için özel çözümler sunuyoruz.

Asansör

Sosyal Tesis Alanları Gürültü Kontrolü

Fitness ve spor alanlarının, konut/ticari yapıların içerisinde olması akustik uzmanlar için her zaman büyük bir meydan okumadır. Bu alanlarda gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ulaşacak gürültü, yapı içerisinde yatak odaları veya ofisler gibi gürültüye hassas alanlara iletilecektir. Qubi olarak bu gürültü alanlarının, yapının diğer alanlarından yalıtılması için bir dizi sistem çözümü sunuyoruz.

whitecase-ofisi-7c02d7.jpg
Sosyal Tesis
jenerator.png

Soğutma ve Jeneratör Grupları Gürültü Kontrolü

Soğutma grupları ve jeneratörler tarafından üretilen gürültü, düşük ve yüksek frekans aralıklarında çeşitlilik göstermektedir. Dolayısı ile bu hacimlerde üretilecek çözümlerin bir sistem olarak ele alınması ve doğru frekanslarda yalıtım yapacak malzemelerin seçilmesi, akustik performans açısından son derece önemlidir. Bu alanlardaki yüzeyler genelde mimari tasarımlarda yansıtıcı malzemeler olarak seçildiğinden ekipmanların ürettikleri gürültü, bu yüzeylerde yansıyarak daha da artmaktadır. Bunun önüne geçmek için bu hacimlerin son katmanlarında ekipmanların çalışma prensiplerine uygun yutucu malzemeler kullanılmadır.

Soğutma ve Jeneratör

Teknik Hacimler Gürültü Kontrolü

Mekanik ekipman odaları gibi gürültülü alanların yakınında bulunan sessiz alanları içeren bina tasarımlarının; gürültünün zemin, duvar ve tavan konstrüksiyonlarından iletimini azaltması gerekecektir. Düşük bir gürültü seviyesi gerektiren bu tür sessiz alanlar arasında tiyatrolar, yayın ve kayıt stüdyoları, konferans odaları ve benzeri yer alır.


HVAC uygulamalarındaki gürültü ve titreşim sorunları nadiren yalnızca havalandırma ekipmanından kaynaklanır. Bu tür şikayetlerin çoğu, tüm sistem bileşenlerinin entegrasyon eksikliğinden kaynaklanan sistem sorunlarıdır. 

Qubi, yeni tasarım ve iyileştirici inşaat projelerinde mekanik sistemleri sessiz hale getirmek için kanıtlanmış ve test edilmiş malzemeleri kullanma konusunda pratik deneyime sahiptir.

pedido-4-vc-1001-vc-7700_sem-danger_edit
Teknik Hacim
komsu duvar.jpg

Döşeme ve Komşu Duvar Gürültü Kontrolü

Yapıların mimari tasarımlar gereği hacimlerin içerisinde komşuluk ilişkileri doğal olarak bulunmaktadır. Yüksek gürültü oluşturabilecek hacimlerle, gürültüye hassas hacimler mimari olarak birbirinden ayrılmaya çalışılmalıdır. Ancak konut ofis, hastane, hotel yapıları gibi yapılarda benzer hacimle birbiri ile komşu olarak konumlandırılmaktadır.

Bu gibi yapılarda iki hacim arasındaki komşu duvarı ile yapı elemanları doğru seçilmediği zaman hacimler arasındaki ses geçişleri oluşacaktır. Yüksek gürültüye bile gerek kalmadan çoğu zaman basit konuşmalar bile komşu hacime iletilmektedir. Aynı problem döşemeler için de geçerlidir. Döşemenin yapı elemanı olduğu durumlarda, darbe gürültüsü de ortaya çıkmaktadır ve kullanıcılarda büyük rahatsızlıklara sebep olmaktadır.

Döşeme ve Komşu
bottom of page